• Werkdagen voor 21:00 besteld, morgen in huis!
  • Gratis verzending vanaf €75
  • Betaal achteraf!

KLACHTENAFHANDELING

Heeft u een klacht?
Wanneer u een klacht heeft over onze service kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers.
Wij verzoeken u een e-mail te sturen naar info@karsemeijer.eu. Daarmee stelt u ons in staat om onze zorg aan u te verbeteren.
Onze medewerkers zoeken dan samen met u naar een passende oplossing. 
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent.

Geschillencommissie
Uiteraard kunt u ook gebruik maken van de geschillencommissie van Keurmerk.info.

Hieronder staan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van deze geschillencommissie :

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering

van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde
producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door
de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien

de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
voorgelegd.

4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,

indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie
bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.